Logo

M390 - CID லாரென்ஸ்

Hero

பலருக்கும் ஆதர்ஷத்தில் முதன்மையான மறுபதிப்பு நாயகர்களே தாட்டியமாய் நிற்கின்றனர் ! “CID லாரன்ஸ்” இதழின் அட்டைப்படம் இதோ! இது நமது ஓவியரின் கைவண்ணமே ! ‘பளிச்‘சென்று இருப்பது போல் எனக்குத் தோன்றியது 

சமீபத்திய ஹீரோக்கள்

சிறப்பு புத்தகங்கள்